Komunikat nr 3

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
w sprawie ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

z dn. 10 marca 2020 r.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach do końca kwietnia br.:

  • wstrzymane zostały bezwzględnie konferencje, wydarzenia i imprezy organizowane w uczelni;
  • wprowadzony został nakaz pozostania w izolacji domowej przez 14 dni pracowników i studentów, którzy powracają z zagranicy;
  • wprowadzono indywidualne głosowanie indykacyjne Uczelnianego Kolegium Elektorów w dn. 11.03.2020 r.;
  • kontynuowany jest zakaz przyjazdów i wyjazdów zagranicznych;
  • wstrzymane zostały delegacje krajowe;
  • wstrzymana została realizacja praktyk studenckich;
  • wprowadzony został zakaz odwiedzin osób z zewnątrz w Domach Studenta;
  • w Osiedlu Studenckim została zaprzestana działalność komercyjna polegająca na kwaterowaniu krótkoterminowym osób niezwiązanych z działalnością Uniwersytetu.

Nadzór nad ww. działaniami przejęło Kolegium Rektorskie poszerzone o dziekanów Wydziałów.

→ Jednocześnie przypominamy o obowiązku stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego umieszczonych na stronie internetowej https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia zwłaszcza dla osób, które w ostatnich kilku tygodniach zagranicą, w krajach gdzie wystąpiły przypadki

→ Niezmienne rekomenduje się bezwzględne stosowanie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. Zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz gis.gov.pl/aktualnosci/.

JM Rektor


( – )  dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni


Poprzednie komunikaty:

Komunikat nr 2 z dn. 28.02. br. w sprawie wyjazdów zagranicznych
Komunikat nr 1 z dn. 25.02. br.