KOMUNIKAT Nr 6/2020
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach

z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia
2020 r. zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. 2020 r. poz. 658)

  1. Polecam wszystkim pracownikom UPH zapoznanie się z treścią wyżej powołanego rozporządzenia. Treść rozporządzenia została opublikowana na stronie internetowej : www.koronawirus.uph.edu.pl 
  2. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. polecam wszystkim pracownikom UPH, wykonującym bezpośrednią obsługę interesantów, zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
  3. Polecam pracownikom UPH egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w budynkach Uniwersytetu wobec osób nie będących jego pracownikami.
  4. Nadzór nad realizacją poleceń określonych w punktach 1-3 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych UPH.

REKTOR

dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni