Do wiadomości pracowników UPH

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że od dnia 2 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady udzielania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do lat 14, przysługującego na podstawie art. 188 kodeksu pracy.

Wymiar tego zwolnienia będzie wynosił 16 godzin lub 2 dni. W pierwszym wniosku złożonym w danym roku kalendarzowym pracownik decyduje o sposobie wykorzystania takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym, tj. czy zwolnienie ma być udzielone w godzinach, czy w dniach. Zmiana sposobu wykorzystania zwolnienia może nastąpić dopiero od kolejnego roku kalendarzowego.

Nowe wzory wniosków o udzielenie zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia znajdują się na stronie internetowej UPH w zakładce: Pracownicy/Druki firmowe/Druki Działu Spraw Pracowniczych lub w Dziale Spraw Pracowniczych.

Proszę nie składać wniosków na dotychczasowych formularzach, bowiem nie są one dostosowane do przepisów obowiązujących od dnia 2 stycznia 2016 r. i będą wymagały wymiany.

Kierowników jednostek organizacyjnych proszę o przekazanie powyższej informacji podległym pracownikom.


Siedlce, dnia 16 grudnia 2015 r.
Mariusz Duda
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych UPH