Publikacje z lat 2013-2015, które nie zostały zgłoszone do bazy danych Bibliografia Publikacji Pracowników UPH do dnia 31 grudnia 2015 r. proszę przesyłać koordynatorom wydziałowym na wypełnionym formularzu (wzory formularzy znajdują się tutajhttp://www.bg.uph.edu.pl/dorobek-naukowy-uph ). Od dnia 1 stycznia 2016 r. zgłoszenia nadsyłane indywidualnie nie będą wprowadzane do bazy!!!

Wykaz koordynatorów wydziałowych

Koordynatorzy wydziałowi odpowiedzialni za przekazywanie informacji o  publikacjach pracowników poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej:

Wydział Humanistyczny:

koordynator główny:

mgr Dariusz Grzegorczuk tel. 25 6431801

koordynatorzy instytutowi:

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej

dr Roman Bobryk

Instytut Pedagogiki

dr Małgorzata Wiśniewska

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr Rafał Dmowski

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

dr hab. Włodzimierz Fehler
mgr Andrzej Sędek

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

dr Rafał Kozak
dr Aldona Borkowska
dr Iwona Czyżak

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych:

dr Wioletta Wereda 25 6431734
dr Beata Domańska-Szaruga 25 6431708

Wydział Nauk Ścisłych:

Instytut Informatyki

mgr Ewa Aleksandrowicz 25 6431070

Instytut Matematyki i Fizyki

Grażyna Świnarska 25 6431110

Instytut Chemii

mgr Bartosz Michalczuk 25 6431064

Wydział Przyrodniczy:

Instytut Agronomii

dr inż. Wyrzykowska Małgorzata 25 6431322

Instytut Nauk o Zdrowiu

dr inż.  Mróz Barbara 25 6431413

Instytut Biologii

mgr inż. Agata Trębicka 25 6431201

Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt                 

dr Anna Wereszczyńska 25 6431218