Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczył Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń dla autorów z tytułu Public Lending Right.

Więcej informacji na stronie: https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/0/251/Wynagrodzenia-PLR

Strona rejestracji (dla autorów): http://www.plr.copyrightpolska.com.pl/login

Tekst rozporządzenia: https://www.copyrightpolska.pl/docs/rozporzadzenie.pdf 


mkidn