W plikach PDF poniżej znajduje się uniwersalny wykaz czasopism punktowanych stworzony na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanej w 2017 r. Wykaz zawiera historię czasopism (np. zmiany ISSN, tytułów etc.) za lata 2013-2016.

Wcześniejsze wykazy przestają obowiązywać w kategoryzacji jednostek naukowych prowadzonej w tym roku.

Część A
Część B
Część C