Działając na podstawie art. 6 ust.  3  ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2016 roku:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

Kontynuacja  programu oszczędności energii w budynkach Uniwersytetu  polegającego  min. na modernizacji istniejącego oświetlenia z jednoczesną sukcesywną wymianą źródeł światła na LED. W budynkach Wydziału Nauk Ścisłych wykonano remont oświetlenia awaryjnego oraz remont elewacji południowej (termomodernizacja) z wymianą rolet zewnętrznych, co zakończyło kompleksowy 3 letni cykl remontu elewacji.


2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

Dokonano zakupu  (leasingu) nowego samochodu oraz zakupu energooszczędnych komputerów i urządzeń biurowych.


3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

W Bibliotece Głównej  wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania. W Domach Studenta wykonano: remont oświetlenia korytarzy i klatek schodowych, wymianę okien,  remont instalacji c.o.  oraz remont sterownika węzła c.o.


4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
 

 

Siedlce, marzec 2017 r.