ŻYRAFKA – walczy ze stereotypami !!

z1
Matematyka naprawdę nie jest trudna, jest bardzo ciekawa. Dowód tego Twierdzenia przeprowadzą dzieci z przedszkoli. Po raz kolejny odbędzie się Siedlecki Konkurs Matematyczny „Żyrafka”. Organizatorami tego innowacyjnego i unikatowego na skalę krajową przedsięwzięcia są wspólnie: Pracownia Wychowania Przedszkolnego oraz Instytut Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Olbrzymi wkład w organizację imprezy spoczywa również na studentach z koła naukowego matematyków „GRAF”. Honorowym patronatem objęli to wydarzenie Pan Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski oraz JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH.

z2II edycja konkursu odbędzie się 12 maja 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Ścisłych, przy ul. 3 Maja 54, Aula 303. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.zyrafka.uph.edu.pl

I edycja w 2016, przeżyjmy to jeszcze raz!

http://www.uph.edu.pl/pracownicy/aktualnosci/4189-podsumowanie-konkursu-zyrafka


Skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu:

dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. UPH , - przewodnicząca
dr Marek Siłuszyk, - z-ca przewodniczącego
dr Agnieszka Gil-Świderska,
dr Ewa Jagiełło,
dr Renata Modzelewska-Łagodzin,
dr Agnieszka Siłuszyk,
mgr Agata Fijałkowska-Mroczek,
stud. Paulina Czubaj.