Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zatrudni profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych oraz profesora lub doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Termin złożenia dokumentów upływa dnia 15 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje w: