Temat zmienny LX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnymw roku szkolnym 2018/2019
Polska i jej sąsiedzi.Polityka–Gospodarka–Społeczeństwo–Kultura

Zawody Okręgowe

Organizator zawodów: Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Instytucie Europeistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Współorganizator zawodów: Współorganizatorem zawodów w edycji 2018/2019 na poziomie okręgowym jest Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Podział na okręgi

mapa2018

Zawody Okręgowe Honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Siedlce

Zgodnie z decyzją o podziale okręgu mazowieckiego na dwa oddzielne okręgi: okręg stołeczny i okręg mazowiecki (zgodnie z obowiązującą mapą podziału administracyjnego woj. mazowieckiego) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest współorganizatorem zawodów dla okręgu mazowieckiego.

Olimpiada na szczeblu okręgowym odbywa się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Mapa podziału administracyjnego województwa mazowieckiegoOKRĘG MAZOWIECKI  obejmuje następujące powiaty:

  • BIAŁOBRZESKI
  • CIECHANOWSKI
  • GARWOLIŃSKI
  • GOSTYNIŃSKI
  • KOZIENICKI
  • LIPSKI
  • ŁOSICKI
  • MAKOWSKI
  • MŁAWSKI
  • OSTROŁĘCKI
  • OSTROWSKI
  • PŁOCKI
  • PŁOŃSKI
  • PRZASNYSKI
  • PRZYSUSKI
  • PUŁTUSKI
  • RADOMSKI
  • SIEDLECKI
  • SIERPECKI
  • SOKOŁOWSKI
  • SZYDŁOWIECKI
  • WĘGROWSKI
  • ZWOLEŃSKI
  • ŻUROMIŃSKI

Komitet Organizacyjny Okręgu Mazowieckiego:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, pok.  2.36
08-110 Siedlce
E-mail: 
telefon kontaktowy:  +48  606 810 373  (dr Joanna Ważniewska- sekretarz)

 

Skład Komitetu Okręgowego:

  • Przewodniczący Komitetu Okręgowego - prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Fehler
  • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Okręgowego – prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk
  • Sekretarz Komitetu Okręgowego – dr Joanna Ważniewska
  • Pełnomocnik ds. Promocji i Reklamy – dr Paweł SzmitkowskiCzłonkowie Komitetu Okręgowego:

  • prof. nadzw. dr hab. Adam Bobryk
  • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Filipek
  • prof. nadzw. dr hab. Mariusz Kubiak
  • prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński
  • dr Andrzej Dana
  • dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek
  • dr Renata Tarasiuk
  • mgr Anna Czubaj


Uwagi, sugestie i wnioski w sprawach organizacyjnych należy kierować na adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, pok.  2.36
08-110 Siedlce
tel.:  +48  606 810 373   
E-mail: 


Uwagi dotyczące spraw programowych prosimy kierować do Organizatora Głównego na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Instytut Europeistyki
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (22) 55 20 234, fax: (22) 55 22 946

Wszelkie prośby, sugestie, uwagi w sprawach organizacyjnych i programowych należy kierować na adres mailowy:

E-mail:  


HARMONOGRAM OLIMPIADY

  • 31 października 2018 roku - zgłaszanie szkół do udziału w zawodach, do Komitetów Okręgowych;
  • 16 listopada 2018 roku - zawody szkolne (rozpoczęcie o godz. 9:00);
  • do 10 grudnia 2018 roku - przesyłanie prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych oraz protokołów z zawodów szkolnych - do Komitetów Okręgowych; 
  • 26 stycznia 2019 roku - zawody okręgowe (rozpoczęcie o godz. 10:00);
  • do 28 lutego 2019 roku - przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych
  • 5-6-7 kwietnia 2019 roku - zawody centralne oraz Jubileusz 60-lecia Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.