Temat zmienny LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2017/2018 
"Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja"

2332030 wybory 657 323 300x147


UWAGA !!! Przypominamy, iż dnia 31 października 2017 roku mija termin zgłaszania szkół do udziału w zawodach szkolnych Olimpiady. Szkoły należy zgłaszać do odpowiednich Komitetów Okręgowych.


Serdecznie zapraszamy !!!

Organizator zawodów: Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Instytucie Europeistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego

Współorganizator zawodów: Współorganizatorem zawodów w edycji 2017/2018 na poziomie okręgowym jest Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zawody Okręgowe Honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Siedlce

Zgodnie z decyzją o podziale okręgu mazowieckiego na dwa oddzielne okręgi: okręg stołeczny i okręg mazowiecki (zgodnie z obowiązującą mapą podziału administracyjnego woj. mazowieckiego) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest współorganizatorem zawodów dla okręgu mazowieckiego.

Olimpiada na szczeblu okręgowym odbywa się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.mapa2018


Mapa podziału administracyjnego województwa mazowieckiegoOKRĘG MAZOWIECKI  obejmuje następujące powiaty:

 • BIAŁOBRZESKI
 • CIECHANOWSKI
 • GARWOLIŃSKI
 • GOSTYNIŃSKI
 • KOZIENICKI
 • LIPSKI
 • ŁOSICKI
 • MAKOWSKI
 • MŁAWSKI
 • OSTROŁĘCKI
 • OSTROWSKI
 • PŁOCKI
 • PŁOŃSKI
 • PRZASNYSKI
 • PRZYSUSKI
 • PUŁTUSKI
 • RADOMSKI
 • SIEDLECKI
 • SIERPECKI
 • SOKOŁOWSKI
 • SZYDŁOWIECKI
 • WĘGROWSKI
 • ZWOLEŃSKI
 • ŻUROMIŃSKI

Komitet Organizacyjny Okręgu Mazowieckiego:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, pok.  2.36
08-110 Siedlce
E-mail: 
telefon kontaktowy:  +48  606 810 373  (dr Joanna Ważniewska- sekretarz)

 

Skład Komitetu Okręgowego:

 • Przewodniczący Komitetu Okręgowego - prof. nzw. dr hab. Włodzimierz Fehler
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Okręgowego – prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk
 • Sekretarz Komitetu Okręgowego – dr Joanna Ważniewska
 • Pełnomocnik ds. Promocji i Reklamy – dr Paweł Szmitkowski


Członkowie Komitetu Okręgowego:

 • prof. nzw. dr hab. Adam Bobryk
 • prof. nzw. dr hab. Agnieszka Filipek
 • prof. nzw. dr hab. Mariusz Kubiak
 • prof. nzw. dr hab. Jacek Zieliński
 • dr Andrzej Dana
 • dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek
 • dr Renata Tarasiuk
Uwagi, sugestie i wnioski w sprawach organizacyjnych należy kierować na adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, pok.  2.36
08-110 Siedlce
tel.:  +48  606 810 373   
E-mail: 

Uwagi dotyczące spraw programowych prosimy kierować do Organizatora Głównego na adres:

Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Instytucie Europeistyki 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (22) 55 20 234, fax: (22) 55 22 941 
E-mail:  

HARMONOGRAM OLIMPIADY

do 31 października 2017 roku - zgłaszanie szkół do udziału w zawodach, do Komitetów Okręgowych;

17 listopada 2017 roku - zawody szkolne (rozpoczęcie o godz. 9:00);

do 10 grudnia 2017 roku - przesyłanie prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych oraz protokołów z zawodów szkolnych - do Komitetów Okręgowych;

20 stycznia 2018 roku - zawody okręgowe (rozpoczęcie o godz. 10:00);

do 11 lutego 2018 roku - przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych

17-18 marca 2018 roku - zawody centralne