Temat zmienny LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2017/2018 
"Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja"

2332030 wybory 657 323 300x147

Informujemy, że do części ustnej zawodów zakwalifikował się Filip Główka i z odpowiedzi uzyskał 50 punktów

Łącznie uzyskał 75 pkt i tytuł laureata etapu okręgowego, tym samym został zakwalifikowany do zawodów centralnych. 

Komisja ponadto wyróżniła i nagrodziła kolejne 4 osoby z najwyższym wynikiem.

 

Szczegółowe wyniki etapu pisemnego wszystkich zawodników

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Nazwa szkoły

Punkty

1

Główka Filip

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

25

2

Kaczorowska Elżbieta

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

24

3

Barański Filip

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

22

4

Czarnecki Bartosz

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

22

5

Łyżwiński Maciej

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

22

6

Cheda Jan

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

17

7

Mironiak Paweł

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

17

8

Bakuła Kacper

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

16

9

Drozd Cezary Igor

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

16

10

Buława Jakub

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie

15

11

Chabrowski Michał

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

15

12

Nowak Ernest

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

15

13

Tyburski Kacper

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

15

14

Kozik Wiktor

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

14

15

Bałdyga Jan

Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

13

16

Bożek Eryk

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim

13

17

Bronowicki Michał

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach

13

18

Gąska Daniel

Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

13

19

Majewski Mateusz

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W Garwolinie

12

20

Mierzejewska Olga

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

12

21

Zawadzki Michał

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim

12

22

Ikier Piotr

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

11

23

Kucharczyk Filip

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

8

24

Mierzejewska Aleksandra

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

7

25

Dawid Mateusz

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

6

26

Kaczkowski Jakub

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

6

27

Bogdański Kamil

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

5

28

Majtczak Gabriela

Zespół Szkół Ogólnokształcących

I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

5

29

Molenda Cezary

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

5

30

Brzostowska Kornelia

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

1

Organizator zawodów: Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Instytucie Europeistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Współorganizator zawodów: Współorganizatorem zawodów w edycji 2017/2018 na poziomie okręgowym jest Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zawody Okręgowe Honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Siedlce

Zgodnie z decyzją o podziale okręgu mazowieckiego na dwa oddzielne okręgi: okręg stołeczny i okręg mazowiecki (zgodnie z obowiązującą mapą podziału administracyjnego woj. mazowieckiego) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest współorganizatorem zawodów dla okręgu mazowieckiego.Olimpiada na szczeblu okręgowym odbywa się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.Mapa podziału administracyjnego województwa mazowieckiegoOKRĘG MAZOWIECKI  obejmuje następujące powiaty:

 • BIAŁOBRZESKI
 • CIECHANOWSKI
 • GARWOLIŃSKI
 • GOSTYNIŃSKI
 • KOZIENICKI
 • LIPSKI
 • ŁOSICKI
 • MAKOWSKI
 • MŁAWSKI
 • OSTROŁĘCKI
 • OSTROWSKI
 • PŁOCKI
 • PŁOŃSKI
 • PRZASNYSKI
 • PRZYSUSKI
 • PUŁTUSKI
 • RADOMSKI
 • SIEDLECKI
 • SIERPECKI
 • SOKOŁOWSKI
 • SZYDŁOWIECKI
 • WĘGROWSKI
 • ZWOLEŃSKI
 • ŻUROMIŃSKI
Komitet Organizacyjny Okręgu Mazowieckiego:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, pok.  2.36
08-110 Siedlce
E-mail: 
telefon kontaktowy:  +48  606 810 373  (dr Joanna Ważniewska- sekretarz)

 Skład Komitetu Okręgowego:
 • Przewodniczący Komitetu Okręgowego - prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Fehler
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Okręgowego – prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk
 • Sekretarz Komitetu Okręgowego – dr Joanna Ważniewska
 • Pełnomocnik ds. Promocji i Reklamy – dr Paweł Szmitkowski


Członkowie Komitetu Okręgowego:
 • prof. nadzw. dr hab. Adam Bobryk
 • prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Filipek
 • prof. nadzw. dr hab. Mariusz Kubiak
 • prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński
 • dr Andrzej Dana
 • dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek
 • dr Renata Tarasiuk
 • mgr Anna Czubaj
Uwagi, sugestie i wnioski w sprawach organizacyjnych należy kierować na adres:Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, pok.  2.36
08-110 Siedlce
tel.:  +48  606 810 373   
E-mail: 

Uwagi dotyczące spraw programowych prosimy kierować do Organizatora Głównego na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie WspółczesnymInstytut EuropeistykiWydział Nauk Politycznych i Studiów MiędzynarodowychUniwersytet Warszawskiul. Krakowskie Przedmieście 26/2800-927 Warszawatel.: (22) 55 20 234, fax: (22) 55 22 941

Wszelkie prośby, sugestie, uwagi w sprawach organizacyjnych i programowych należy kierować na adres mailowy:
E-mail:  

HARMONOGRAM OLIMPIADY

do 31 października 2017 roku - zgłaszanie szkół do udziału w zawodach, do Komitetów Okręgowych;

17 listopada 2017 roku - zawody szkolne (rozpoczęcie o godz. 9:00);

do 10 grudnia 2017 roku - przesyłanie prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych oraz protokołów z zawodów szkolnych - do Komitetów Okręgowych;

20 stycznia 2018 roku - zawody okręgowe (rozpoczęcie o godz. 10:00);

do 11 lutego 2018 roku - przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych

17-18 marca 2018 roku - zawody centralne