Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych pod opieką dr Agnieszki Roguskiej zaprasza na nieodpłatne warsztaty na temat: "STRES ATAKUJE! CZYLI NA CO NARAŻONE JEST WYJĄTKOWE RODZICIELSTWO" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Miejsce i czas spotkania: budynek Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 w dniu 18.11.2017 r. (sobota) od godz. 16.00 w sali 1.7.Zajęcia prowadzone będą przez terapeutów Fundacji "Żółty Latawiec": rodziców dzieci z ASD Kamilę Podniesińską, Marka Czerneckiego (współprowadzący), psychologa Roksanę Pałucką (współprowadząca) i osobę z Zespołem Aspergera (gość). Szkolenie dotyczyć będzie m.in. postrzegania przez społeczeństwo rodziców z zaburzeniami rozwojowymi; reakcji rodziców dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe; stresu i radzenie sobie z nim - model transakcyjny; wyboru strategii i rozwiązań zarządzania stresem. Warsztaty skierowane są do wszystkich studentów, rodziców, opiekunów i pracowników różnorodnych placówek zainteresowanych powyższą problematyką, szczególnie z kierunku pedagogika i działających w naszej Uczelni członków Kół Naukowych. Uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia.                                                                                                    
Z wyrazami szacunku
opiekun Koła    
dr Agnieszka Roguska
Plakat warsztaty stres atakuje 2