Wyniki badań pn. Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na przykładzie maksymalnie: 500 sztuk kaczek pekin krajowy (P-11) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22) oraz 750 sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-55) zrealizowane na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 20/2017, znak: ŻW.eoz.862.22.2017.4.ek, z dnia 07.07.2017 r. wydanej na podstawie § 2 ust. 1 i ust. 6 oraz załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.).

Załącznik 1

Załącznik 2