Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór na wyjazdy na studia i praktyki  zagraniczne organizowane w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/ 2019. Rekrutacja na studia będzie przeprowadzona na wydziałach przez komisje wydziałowe do dnia 13 kwietnia 2018 r. a na praktyki do dnia 26 października 2018 r.  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z koordynatorami wydziałowymi:

  • Wydział Przyrodniczy – dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. nadzwyczajny
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych – dr Anna Świrska
  • Wydział Humanistyczny dr Maxim Shadurski .pl
  • Wydział Nauk Ścisłych dr Artur Niewiadomski

Na stronie http://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 6/2018 Rektora UPH w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Prosimy  o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.

UWAGA: Zamieszczony został aktualny wykaz uczelni partnerskich dla studentów --> patrz zakładka Erasmus+ / Studia i praktyki za granicą (ERASMUS+)Studia i praktyki za granicą (ERASMUS+)