22 kwietnia 2018 roku w wielu miejscach na całym świecie organizowany jest Marsz dla Nauki – jako inicjatywa przypominająca rządzącym i opinii publicznej o kluczowej roli nauki dla rozwoju społeczeństwa i wyraz protestu przeciwko negatywnemu postrzeganiu nauki i dyskredytowaniu jej osiągnięć.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk zachęca całą społeczność akademicką do uczestniczenia w marszach odbywających się w różnych ośrodkach w Polsce.

Więcej o idei Marszu dla Nauki: https://www.marchforscience.com

Strona www Marszu dla Nauki w Polsce: http://www.marszdlanauki.pl