Kurs języka polskiego dla cudzoziemców

W Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii trwa intensywny kurs języka polskiego dla cudzoziemców (od poziomu A1). Uczestnikami kursu są studentki z Chin, które w przyszłości będą studentkami naszej uczelni.

Kierownikiem Kursu jest prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka.

Zajęcia z lektoratu języka polskiego prowadzą: prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka i prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć.

 

 Polish language course for foreigners 

There is an intensive Polish language course for foreigners at the Institute of Polish Philology and Logopaedics (from A1 level). The participants of the course are Chinese students who will be students of our university in the future.

The manager of the course: prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka.

Classes in the Polish language course lead: prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka i prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć.