W ramach tegorocznego konkursu, ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na realizację zadania: zorganizowanie i przeprowadzenia Letnich kursów języka i kultury polskiej 2018, dla cudzoziemców, nasza Uczelnia znalazła się wśród jednostek wybranych do realizacji w/w przedsięwzięcia. Do oceny komisji NAWA przedłożyliśmy dwa projekty: czterotygodniowy kurs lipcowy (1-29.07.2018) oraz trzytygodniowy kurs sierpniowy (1-22.08.2018). Oba projekty uzyskały pozytywną ocenę, w obu przypadkach zajęliśmy II miejsce (na trzy) za całokształt (punktowane były: program i doświadczenie Wykonawcy, przygotowanie merytoryczne lektorów, jakość kursu oraz cena).

Kierownikiem i koordynatorem projektów jest prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka.

Projekt podlega merytorycznie pod Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, pod Prorektora ds. Nauki: prof. nzw. dr. hab. Mirosława Minkinę.

B. W-D