W ramach konkursu zamówieniowego Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Konsulat Generalny RP w Charkowie) na realizację zadania: zorganizowanie i przeprowadzenia obozu językowego: kursu języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży polonijnej z Ukrainy, nasza Uczelnia znalazła się wśród zwycięzców. W dniach 18-31.08.2018 odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Kurs języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z charkowskiego obwodu konsularnego.

Kierownikiem i koordynatorem projektu jest prof. nzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka.

Projekt podlega merytorycznie pod Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, pod Prorektora ds. Nauki: prof. nzw. dr. hab. Mirosława Minkinę.

B.W-D