Uprzejmie informujemy, że z dniem 08.10.2018 r. pracownicy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (współmałżonek, dzieci) oraz emeryci Uczelni, którzy chcą korzystać z pomieszczeń (siłowni, sali aerobowej i hali sportowej) wraz z ich wyposażeniem w Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy 3 Maja 54 winni dokonać telefonicznego zgłoszenia (tel. wew. 1937, 1983, 1984) korzystania z n/w pomieszczeń, które udostępniane są wg następującego harmonogramu:

  1. siłownia i sala aerobowa: - 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) od 16.00 do 17.30, 
  2. hala sportowa: - 1 raz w tygodniu (piątek) od 20.00 do 21.30 - gry zespołowe (minimum 4 osoby).