Lista projektów realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach znajduje się pod adresem:

https://projekty.uph.edu.pl/projekty-uczelni