Logo I ScratchCelem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Siedlce, w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria I: klasy IV-VI Szkoły Podstawowej;
  • kategoria II: klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

  • Etap I polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. Tematem prac I etapu w tegorocznym konkursie jest gra typu “labirynt”.
  • Etap II (finał) organizowany jest po zakończeniu I etapu i przed zakończeniem roku szkolnego.

Projekt do I etapu konkursu należy umieścić na płycie CD/DVD i dołączyć do zgłoszenia. Zgłoszenia dokonać osobiście w sekretariacie szkoły lub listownie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Pescantina 2
08-101 Siedlce.

 

Zgłoszenie, szczegóły i zasady konkursu znajdują się w regulaminie. Kliknij, aby zobaczyć regulamin i zgłoszenie projektu do konkursu.

Terminy:

  • do 27 stycznia 2019 – zgłoszenia do konkursu wraz z opublikowaniem projektu gry (I etap);
  • do 28 lutego 2019 – publikacja listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu;
  • 20 marca 2019 roku (środa) godzina 10:00 – etap II konkursu: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Pescantina 2, 08-101 Siedlce.

Organizatorzy konkursu:

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach
  • Instytut Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

organizatorzy