logo ohio state university
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w grudniu 2018 r. podpisał porozumienie z The Ohio State University w Stanach Zjednoczonych umożliwiające wyjazdy studentów i absolwentów Wydziału Przyrodniczego na płatne praktyki do USA.

Oferta w ramach „The Ohio Program” jest skierowana do studentów i niedawnych absolwentów takich kierunków studiów, jak: rolnictwo, gospodarka przestrzenna i zootechnika.

Praktyki trwają od 6 do 12 miesięcy. Minimalna płaca wynosi ok. 8-9 USD/godz. Organizator zapewnia darmowe lub tanie zakwaterowanie w miejscu odbywania praktyk. Uczestnik sam pokrywa opłatę aplikacyjną (ok. $500), koszty przelotu do i ze Stanów Zjednoczonych, koszty wizy i ubezpieczenia. Warunkiem wyjazdu na praktykę jest dobra znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki mogą zgłaszać się do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, Rektorat, ul. Konarskiego 2, pokój nr 10.