W związku z koniecznością przetwarzania danych w systemach POL-on i PBN informujemy, że właściciele numerów ORCID powinni powiązać je z indywidualnym kontem w PBN. Pozwoli to na jednoznaczną identyfikację Autora i jego publikacji, będzie też wymogiem przy ewaluacji podmiotów naukowych w 2021 r.

Jak powiązać ORCID z kontem w PBN? Instrukcja

orcid

PBN logo