Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Nauka młodych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. w Siedlcach.

Konferencja prowadzona będzie w 4 sekcjach tematycznych:

  • nauki humanistyczne,
  • nauki społeczne,
  • nauki ścisłe i przyrodnicze,
  • nauki rolnicze, medyczne i  nauki o zdrowiu.

Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Prosimy, aby zgłaszane prace dotyczyły rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających tych wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu młodych pracowników naukowo-dydaktycznych.

Koszt udziału w konferencji już od 180 PLN. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa, wyżywienie (obiad, przerwa kawowa).

 

Serdecznie zapraszamy


Komitet organizacyjny KSiDKN                                                                                PROREKTOR DS. STUDIÓW

dr hab. Adam Bobryk
dr Monika Jasińska
mgr Maryla Karczewska-Czapska                                                                                  dr hab. Anna Charuta,
dr  Małgorzata Jastrzębska                                                                                          profesor nadzwyczajny
dr hab. Jacek Sosnowski                                                                                                          

 
Komunikat organizacyjny