Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe? Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami.

Rozporządzenie MNiSW z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Kryteria ewaluacji: konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja