Dokumenty dotyczące powołania członków pierwszej Rady Uczelni znajdują się pod poniższym adresem:

www.uph.edu.pl/pracownicy/druki-firmowe/druki-dzialu-organizacyjno-prawnego