Szanowni Państwo,
Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje dodatkowo pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji.
Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach 2019-2021 odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Ponadto program umożliwia publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów na koszt autora ze zniżką 30%, 20% i 10% odpowiednio w latach 2019-2021. Ze względu na ograniczoną liczbę artykułów, które mogą zostać w całości sfinansowane z programu, finansowanie to będzie obejmowało artykuły publikowane tylko w niektórych czasopismach. Będą to czasopisma wyselekcjonowane pod kierunkiem MNiSW na podstawie kryteriów jakościowych i dziedzinowych oraz z wykorzystaniem danych o dotychczasowych publikacjach polskich autorów w czasopismach Elsevier. Ze względu na trwające jeszcze prace nad tymi danymi oraz konieczność przystosowania systemów Elsevier do obsługi autorów oraz weryfikowania artykułów zgodnie ze specyficznymi zasadami programu pilotażowego w Polsce, uruchomienie programu zostało przesunięte na koniec lipca. Do programu (w formie pełnego pokrycia kosztu publikacji lub możliwości publikacji na koszt autora ze zniżką) będzie można zgłaszać artykuły, które zostaną zaakceptowane do publikacji po uruchomieniu programu, w tym artykuły, które obecnie znajdują się już w fazie recenzji.
W poniższym formularzu należy podać dane adresowe do faktur wystawianych przez Elsevier za artykuły zgłaszane przez autorów z Państwa instytucji do publikacji na zasadzie open access z wykorzystaniem zniżki (30% w 2019 r.) przysługującej w ramach programu pilotażowego stanowiącego element licencji krajowej Elsevier.Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza internetowego:https://forms.gle/7DnTZftdSmHv9bFE9W programie przewidziane są dwie formy finansowania: finansowanie artykułu z krajowej opłaty licencyjnej albo finansowanie artykułu przez instytucję, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, z wykorzystaniem zniżki. Podane przez Państwa dane dotyczą tej drugiej formy. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość skorzystania ze zniżki przez wszystkich autorów z danej instytucji.Prosimy o wypełnienie formularza do 19 lipca 2019, co zagwarantuje możliwość skorzystania ze zniżki od początku uruchomienia programu, które planowane jest na koniec lipca 2019.Instytucje, które dostarczą swoje dane w późniejszym terminie zostaną włączone do systemu zniżek w drugim terminie ok. 20 sierpnia 2019.

Z poważaniem,
Zespół Wirtualnej Biblioteki Nauki