Dnia 23 września 2019 (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 12.00 w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39 odbędą się IV Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków. Spotkanie zorganizowane przez Studium Języków Obcych i Dział Promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Siedlcach oraz regionie – do grup wraz z nauczycielami. Warsztaty mają charakter praktyczny, a ich tematyka związana jest z kwestiami dotyczącymi uczenia się języków obcych. W tegorocznych warsztatach zostanie poruszona tematyka dotycząca zapożyczeń, idiomów oraz brytyjskiej rodziny królewskiej. W szerszym aspekcie, warsztaty mają na celu propagowanie uczenia się języków obcych oraz podniesienie wśród uczestników imprezy świadomości dotyczącej wagi uczenia się i nauczania języków przez całe życie, zarówno na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności, udziału w wymianie międzynarodowej jak i w celu budowania porozumienia pomiędzy różnymi kulturami.

 

IV Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków

23 wrzesień 2019 (poniedziałek), 10.00-12.00

Aula 08 Wydział Humanistyczny UPH przy ul. Żytniej 39

Program warsztatów:

10.00 - 10.15   Powitanie uczestników
10.15 - 10.45  Zapożyczenia w języku angielskim, dr inż. Barbara Witak
10.45 – 11.15  Brytyjska rodzina królewska – życie za zamkniętymi drzwiami, mgr Agnieszka Laszuk
11.15 - 11.45  Zwierzęta w angielskich idiomach, porównaniach i przysłowiach, mgr Joanna Madej-Borychowska
11.45 - 12.00 Zakończenie warsztatów

Zgłoszenia grup przyjmuje mgr Anna Bobryk, tel. 25 6431953, e-mail:

Serdecznie zapraszamy.

Joanna Madej-Borychowska i Anna Bobryk
(Organizatorzy)