Zostały opublikowane listy osób przyjętych w Domach Studenta UPH w Siedlcach. Listy przyjętych zamieszczone są na stronie www.uph.edu.pl/studenci/sprawy-studenckie/domy-studenckie.