Zarządzenie nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 16 września 2019 roku wprowadza nowy regulamin pracy obowiązujący od dnia 1 października 2019 r. 

Regulamin pracy został opublikowany w BIP UPH oraz na stronie internetowej w zakładce "Najważniejsze akty prawne UPH".