Uniwersytet w porozumieniu z Parlamentem Studentów UPH w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarł na rok akademicki 2019/2020 umowę dotyczącą grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (00-668) przy ul. Noakowskiego 22. .

Okres trwania ubezpieczenia od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r. przez 24 godziny na dobę na terenie uczelni jak i poza nią (w domu, pracy).


Składka roczna za jednego studenta wynosi 48 zł przy sumie ubezpieczenia 26.000 zł. Ubezpieczenie działa pod warunkiem opłacenia składki. Studenci realizujący praktyki zawodowe winni w szczególności przystąpić do ubezpieczenia z uwagi na wymagania instytucji przyjmujących na praktyki. Składkę roczną należy wpłacić w dziekanacie w terminie do 25 listopada 2019 r. Studenci studiujący dwa kierunki wpłacają opłatę tylko na jednym, podstawowym kierunku.

Zakres ubezpieczenia (plik PDF)

Ogólne warunki ubezpieczenia (plik PDF)
 
Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych (plik PDF)