Uprzejmie informujemy że, pracownicy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (współmałżonek, dzieci) oraz emeryci Uczelni, którzy chcą korzystać z pomieszczeń (siłowni, sali aerobowej) wraz z ich wyposażeniem w Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy 3 Maja 54 winni dokonać telefonicznego zgłoszenia (tel.wew.1983,1984)  korzystania z n/w pomieszczeń, które udostępniane są wg następującego harmonogramu:

  1. siłownia i sala aerobowa: 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) od 16.30 do 18.00,
  2. hala sportowa – gry zespołowe: 1 raz w tygodniu (piątek) od 20.00 do 21.30.