UWAGA! Mając na względzie zaistniałą sytuację w kraju, związaną ze stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 XIX Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów Nauki "Nauka młodych 2020 r. – działania badawcze" zostaje odwołana.

W imieniu organizatorów
Prorektor ds. studiów
dr hab. Anna Charuta

 


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XIX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Nauka młodych 2020 r. – działania badawcze”, która odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. w Siedlcach.

Konferencja prowadzona będzie w 9 sekcjach tematycznych:

  • nauk humanistycznych,
  • nauk inżynieryjno-technicznych,
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • nauk rolniczych,
  • nauk społecznych,
  • nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • nauk teologicznych,
  • sztuki.

            Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających ww. wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

          Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki (osoby które posiadają co najmniej tytuł licencjata) - pragnących nawiązać kontakt ze środowiskiem akademickim i wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych naukowców.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Koszt udziału w konferencji już od 180 PLN. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa (tylko w przypadku prezentacji ustnej swoich badań), wyżywienie (obiad, przerwa kawowa).

                                                   

Serdecznie zapraszamy

Komitet organizacyjny                                                                                                   PROREKTOR DS. STUDIÓW

dr hab. Adam Bobryk 
dr Monika Jasińska
mgr Maryla Karczewska-Czapska                                                                                          dr hab. Anna Charuta,
dr Piotr Leszczyński                                                                                                                       profesor uczelni
dr Agnieszka Mazek 
dr Rafał Roguski
dr Marek Siłuszyk
dr hab. Jacek Sosnowski
ks. dr Grzegorz Stolarski 
dr Bartosz Zegardło

Komunikat organizacyjny