baner ksztalcenie online
Uruchamiamy realizację zajęć on-line, umożliwiając kontakt nauczycieli i studentów w czasie rzeczywistym w aplikacji Google Meet, zgodnie z rozkładem zajęć, zawartym w kalendarzu(ach) na każdym koncie w domenie uph.edu.pl. Formy zajęć i wykorzystywane narzędzia zostaną ustalone bezpośrednio między nauczycielami akademickimi a studentami. 


1. Logowanie do systemu

STUDENCI

PRACOWNICY

boks 01 boks 02

Dla studentów (z wyjątkiem studentów studiów podyplomowych) zostały utworzone adresy wg schematu:

inicjały + numer albumu + @ + stud.uph.edu.pl

np. dla studenta o imieniu i nazwisku Adrian Kowalski oraz numerze albumu 00001 adres konta e-mail będzie następujący: .


Dla studentów studiów podyplomowych zostały utworzone adresy wg schematu:

inicjały + numer albumu + @ + podypl.uph.edu.pl

Pracownicy korzystają ze swoich służbowych kont imiennych:

imie.nazwisko + @ + uph.edu.pl

Wszyscy użytkownicy logują się za pomocą strony internetowej znajdującej się pod adresem:

mail.prac.uph.edu.pl


2. Korzystanie z komunikacji on-line


Szczegółowa Instrukcja realizacji zajęć on-line oraz komunikacji pracowników on-line
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach znajduje się poniżej:

instrukcja realizacji zajec boks

Data aktualizacji dokumentu: 27.03.2020 r.

UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ramach wideo konferencji on-line na zdalnej platformie multimedialnej Google Meet.

3. Informacje dodatkowe

a. Realizacja zajęć

  • Realizacja zajęć on-line odbywa się zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. 
  • Zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzone są w następujący sposób:
    • Zajęcia z lektoratów odbywają się przez osobne kalendarze zajęciowe przesłane Państwu przez Centrum Języków Obcych (zawierające jedynie językowe bloki zajęciowe - lektoraty) - więcej szczegółów,
    • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Centrum Sportu i Rekreacji będą realizowane za pomocą programu Google Classroom. Każdy z nauczycieli będzie przekazywał treści programowe w wirtualnych klasach skupiających studentów z dotychczasowych grup. Studenci otrzymali na swoje e-maile niezbędne zaproszenia do swoich klas - więcej szczegółów.

b. Dostępność kalendarzy

  • W przypadku problemów z dostępnością kalendarzy (np. brakiem wiadomości e-mail ze strony Państwa instytutów na koncie uczelnianym) prosimy o kontakt z właściwym sekretariatem instytutu drogą elektroniczną z prośbą o udostępnienie kalendarza,
  • UWAGA! Kalendarze można dodawać wyłącznie do konta służbowego / studenckiego w domenie uph.edu.pl. W przypadku problemów z dodaniem kalendarza do konta prosimy sprawdzić czy kalendarz nie jest dodawany do Państwa prywatnego konta Google. W tej sytuacji najlepiej jest wylogować się ze wszystkich kont Google i zalogować jedynie na konto służbowe / studenckie, po czym dodać kalendarz.


4. Przydatne odnośniki