baner ksztalcenie onlinePoniżej znajdują się wytyczne i procedury postępowania w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 obowiązujące pracowników oraz studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

1. Wydane zarządzenia, komunikaty i pisma okólne Rektora

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dn. 16 kwietnia 2020 obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

2. Ogłoszenia dla studentów oraz pracowników UPH

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

boks 01 boks 02

⇒ Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r., każda legitymacja, której termin ważności upływa 31 marca 2020 r. zachowuje automatycznie swoją ważność do 31 maja 2020 r. (zobacz treść rozporządzenia).

Możliwości otrzymania zapomogi dla studentów i doktorantów

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego - informacja Prorektor ds. studiów, dr hab. Anny Charuty, prof. uczelni.

⇒ Opłaty za akademiki

Obowiązuje następujący tryb odpłatności za zamieszkanie w DS od studentów:

  • studenci, którzy opuścili DS przed 10. 03 nie płacą za marzec i kolejne miesiące, kiedy nie są zakwaterowani;
  • studenci, którzy opuścili DS po 10. 03 płacą za marzec połowę stawki, za kolejne miesiące nie będzie pobierana opłata;
  • studenci, którzy pozostali w DS-ach wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach.

Administracja Osiedla Studenckiego aktualizuje obecnie informacje  w systemie USOSweb związane z wykwaterowaniem, zakwaterowaniem i zmianą opłat.
Każdy student, który mieszkał lub mieszka w domu studenta będzie mógł sprawdzić stan swoich rozliczeń odpłatności z akademik w systemie USOSweb.

⇒ Wsparcie psychologiczne

Zapewniamy wsparcie dla wszystkich, którym trudno jest odnaleźć się w tej trudnej sytuacji  - indywidualne konsultacje z dr Joanną Zienkiewicz

Informacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów

Odpowiedzi na pytania zadane Ministrowi przez Parlament Studentów RP można wysłuchać na kanale MNiSW na Youtube.

Praktyki

Realizacja praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Egzaminy

⇒ Zasady pracy zdalnej pracowników UPH