Zgodnie z ostatnimi ustaleniami z wydawcą program Springer OA będzie kontynuowany do wyczerpania puli. Do 23 października br. zostało wykorzystane 1986 z dostępnych w programie 2133 artykułów; szacujemy, że program zostanie zakończony ok. 11 listopada 2020 r. Program zostanie wznowiony z nową pulą 1.go stycznia 2021 r.