Podczas tegorocznej edycji Tygodnia Otwartego Dostępu odbędą się trzy webinaria organizowane przez Platformę Otwartej Nauki. Udział we wszystkich jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

  • 21 października, godz. 11:00  - „Six things publishers can do to promote open research data", webinarium z udziałem Iaina Hrynaszkiewicza, eksperta w zakresie otwartej nauki, od wielu lat współpracującego z wydawcami czasopism naukowych, obecnie pracownika PLOS (Public Library of Science). Rejestracja poprzez formularz
  • 22 października, godz 11:00 - „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?", podczas webinarium przedstawione zostaną najważniejsze funkcje repozytorium, szkolenie organizowane jest we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego. Rejestracja poprzez stronę Seminarium Open Access.
  • 23 października, godz. 12:00 - „Otwarte dane badawcze - wprowadzenie", podczas webinarium przedstawione zostaną najważniejsze informacje na temat otwartego udostępniania danych badawczych. Webinarium kierowane jest w szczególności do doktorantów. Rejestracja poprzez formularz.
 

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi

26 października 2020 r. odbędzie się szkolenie online z zarządzania danymi badawczymi organizowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Program szkolenia obejmuje praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi i otwartego udostępniania danych, m.in. sporządzanie planu zarządzania danymi badawczymi, wymogi instytucji finansujących badania naukowe czy stosowanie wolnych licencji. Program spotkania i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie projektu.

Nowe repozytoria otwartych danych badawczych

Trzy serwisy powstałe w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Danych Badawczych są już dostępne dla użytkowników. Repozytorium Danych Społecznych (RDS) oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) mają charakter dziedzinowy, natomiast nowa wersja prowadzonego w ramach Platformy Otwartej Nauki Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia. Z repozytoriów korzystać mogą wszyscy polscy badacze, niezależnie od afiliacji instytucjonalnej.