tytulowe
20 maja 2020 roku o godz. 19.00 w „A galerii” na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach nastąpiło nietypowe otwarcie wystawy twórczości akademików, tworzących zespół Pracowni Sztuki pt. „Przemiany 2020”, w
formie online. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Wernisaż wystawy wpisał się w obchody Święta Uczelni oraz 10 rocznicę nadania jej nazwy „Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach”.