kalembasa
Prof. dr hab. inż. Stanisław Kalembasa, przez kilkadziesiąt lat związany z Wydziałem Przyrodniczym UPH, 11 kwietnia, otrzymał godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uroczystości przewodniczył JM Rektor UTP prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Podczas posiedzenia Senatu laudację zaprezentowała promotor prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak. Po otrzymaniu dyplomu prof. dr hab. inż. Stanisław Kalembasa wygłosił wykład „Białko-życie-środowisko”. W uroczystości wzięła udział również delegacja Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego na czele z Prorektorem prof. dr hab. Mirosławem Minkiną, Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janiną Skrzyczyńską, Dyrektor Instytutu Agronomii prof. dr hab. Barbarą Gąsiorowską.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kalembasa jest twórcą i wieloletnim kierownikiem Katedry Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej. W trakcie pracy w naszej Uczelni odbył staże naukowe i wizyty w wielu ośrodkach akademickich za granicą m.in. w Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rosji. Jest wybitnym specjalistą w zakresie badań gleboznawczo-środowiskowych nad procesami fizycznymi i chemicznymi w ekosystemach rolniczych oraz przyrodniczych. Dzięki jego pracom naukowym znacząco została poszerzona wiedza m.in. o możliwościach bezpiecznej dla środowiska glebowego utylizacji odpadów organicznych. W swoim dorobku posiada ok. 500 publikacji. Jest promotorem 14 prac doktorskich, twórcą 8 patentów oraz kilkudziesięciu recenzji wniosków o tytuł i stopnie naukowe. Jego dokonania znalazły uznanie w krajowym środowisku naukowym i gospodarczym, czego wyrazem są liczne odznaczenia państwowe, resortowe, regionalne i uczelniane. W latach 1978-1984 był Prorektorem naszej Uczelni.

Zapraszamy do obejrzenia relacji w programie "Zbliżenia" emitowanym w TVP 3 Bydgoszcz http://bydgoszcz.tvp.pl/36753792/11042018-g-1230 i wysłuchania relacji w Polskim Radiu PiK http://www.radiopik.pl/2,67672,prof-stanislaw-kalembasa-doktorem-honoris-causa-

Fotogaleria