wizyta morawiecki 01
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, 12 kwietnia, wizytę złożył Marszałek-Senior Sejmu RP Kornel Morawiecki. Spotkał się on z JM Rektor prof. dr hab. Tamarą Zacharuk. Interesował się osiągnięciami oraz perspektywami rozwoju UPH. Zapoznał się również z bazą dydaktyczną Uczelni, wysłuchał koncertu przygotowanego przez Pracownię Muzyki wraz z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fotogaleria