panel uo 01
W czwartek 10 maja br. Uniwersytet Otwarty UPH przystąpił do współpracy z siedmioma innymi Uniwersytetami Otwartymi, działającymi przy polskich uczelniach. Są to UO prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inicjatorem wspólnego działania był UO UW, który obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności. W imieniu JM Rektor prof. nzw dr hab. Tamary Zacharuk list intencyjny podpisała Kierownik Działu Promocji UPH mgr Ewa Nasiłowska.

W ramach obchodów jubileuszu odbyły się panele dyskusyjne, podczas których podniesiono tematy takie jak: Dlaczego uczą się dorośli?; Uczenie się przez całe życie a rynek pracy i jego potrzeby; Uczący się dorośli, czyli wyzwanie dla uczelni wyższej; Uczę się, bo lubię, czyli edukacja jako styl życia współczesnego człowieka oraz Jak uczyć dorosłych?

W przyszłym roku również Uniwersytet Otwarty UPH obchodził będzie swój mały jubileusz 5-lecia powstania. Wielokrotnie dzisiaj spotkamy się w przestrzeni publicznej z promowaniem potrzeby kształcenia przez całe życie. Ta potrzeba chwili wymusza na nas ciągłe inwestowanie we własne kompetencje zawodowe i społeczne. Idea kształcenia ustawicznego staje się dla jednych stylem życia, a dla innych warunkiem utrzymania się na rynku pracy. W 2014 roku Senat Naszego Uniwersytetu dostrzegając lukę w zakresie kształcenia nieformalnego powołał taką jednostkę, która umożliwi każdemu niezależnie od posiadanego wykształcenia – doskonalenie kwalifikacji, poszerzanie wiedzy, rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, a przede wszystkim będzie inspirującą formą spędzania czasu.

Z tego miejsca składam serdeczne podziękowania wszystkim wykładowcom, którzy prowadzili, prowadzą bądź dopiero będą prowadzić zajęcia J. Państwa wiedza, doświadczenie, jak również nietuzinkowe podejście do zajęć są bardzo inspirujące.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą UO UPH i udziału w zajęciach.

Anna Bobryk

Koordynator Projektu

Uniwersytet Otwarty

Fotogaleria