swieto uph 01
16 maja 2018 w gmachu Wydziału Humanistycznego wraz z pierwszymi taktami poloneza „Pożegnanie ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach rozpoczęła się uroczystość Święta Uniwersytetu, która zgromadziła liczne grono dostojnych gości. Swoje wystąpienie Jej Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Tamara Zacharuk rozpoczęła od podkreślenia konieczności zmian związanych z zapowiadaną nową ustawą 2.0 „Prawo o Szkolnictwie Wyższym", tzw. Konstytucją dla nauki.  Dużo uwagi JM Rektor poświęciła sukcesom studentów Uniwersytetu. Kończąc wystąpienie Jej Magnificencja zadedykowała wszystkim zgromadzonym słowa Thomasa Edisona „Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie” i życzyła wszystkim, abyśmy i siebie samych i cały świat wprawiali w nieustające zdumienie (pełny tekst wystąpienia JM Rektor).

W dniu Święta Uczelni tradycyjnie odbyły się promocje habilitacyjne i doktorskie (lista osób promowanych).

Święto Uniwersytetu jest także okazją do wręczenia Medali Za Zasługi Dla Siedleckiej Uczelni. W tym roku wyróżnienia uznaniu za zasługi dla naszego Uniwersytetu Senat odebrali: dr hab. inż. Katarzyna Andraszek, dr inż. Wiesław Czeluściński, dr hab. inż. Alina Janocha, prof. dr hab. Marian Kaproń, prof. dr hab. med. Jerzy Ładny, dr Agnieszka Gil-Świderska, dr hab. Roman Mnich, prof. UPH, dr Agnieszka Prusińska.

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach tradycyjnie już przyznało nagrody im. prof. Lesława Szczerby dla najlepszego studenta oraz dla wybitnego młodego naukowca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w roku akademickim 2017/2018. Prezes Stowarzyszenia, pan Stanisław Cieniuch (Ages SA) przedstawił sponsorów nagród, a Przewodniczący Kapituły Nagrody, pan Krzysztof Harasimiuk przedstawił sylwetki laureatów. Pan Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, właściciel Zakładu Drobiarskiego w Stasinie sp. z o.o. – sponsor  nagrody dla Wybitnego Młodego Naukowca, wręczył nagrodę dr Piotrowi Leszczyńskiemu z Wydziału Przyrodniczego, a czek z rąk pana Krzysztofa Lipińskiego, członka zarządu Carsed, sponsora nagrody dla najlepszego studenta tegorocznej edycji konkursu, odebrała studentka Wydziału Przyrodniczego pani Urszula Ostaszewska.

Na zakończenie w swoich wystąpieniach zaproszeni goście na ręce Jej Magnificencji składali najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Uniwersytetu podkreślając znaczenie uczelni dla rozwoju dla miasta i regionu.

Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością JM Rektor przywitała panią Elżbietę Lanc Członka Zarządu Województwa Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pana gen. Pawła Nasiłowskiego pełnomocnika Ministra  Sprawiedliwości ds. wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego, pana prof. dr hab. Jana Łaszczyka, przewodniczącego Komisji Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prezydenta Miasta Siedlce pana Wojciecha Kudelskiego wraz z zastępcą prezydenta panem Piotrem Niewiadomskim, pana Michała Oknińskiego Wicestarostę Powiatu Siedleckiego oraz pana dr Henryka Brodowskiego Wójta Gminy Siedlce. W imieniu pana Senatora Waldemara Kraski panią Elwirę Hawryluk oraz panią Magdalenę Sałatę dyrektora Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego.

Wśród rektorów  i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni wyższych JM Rektor powitała prof. dr hab. med. Jerzego Ładnego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownika Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, panią prof. dr hab. Marzenę Wojewódzką-Żeleźniakowicz, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownika Centrum Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Jego Magnificencję ks. dr Piotra Paćkowskiego Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, pana dr Przemysława Kędrę, Prodziekana ds. studentów filii w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, panią  prof. nadzw. dr hab. Marzenę Piotrowską-Trybull, prodziekana ds. naukowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w  Warszawie, Doktora Honoris Causa naszego Uniwersytetu prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz pana Bartłomieja Korpaka Sekretarza Generalnego AZS.

Serdecznie słowa powitania JM Rektor skierowała także do przedstawicieli służb mundurowych: mł. insp. Janusza Celińskiego, zastępcy Komendanta Miejskiego Policji, bryg. Waldemara Rostka, zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, płk. Marka Suwińskiego Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, mjr. Mariusza Misiurę,  szefa wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach, mjr Marcina Kozieła, zastępcy dowódcy 53 batalionu lekkiej piechoty. Wśród dyrektorów i właścicieli firm siedleckich, przedstawicieli gospodarki i biznesu oraz instytucji współpracujących z Uniwersytetem JM Rektor powitała  panią Ewę Marchel, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, pana Roberta Kowieskiego kierownika Państwowej Inspekcji Pracy oddział w Siedlcach, pana Marka Furmana, dyrektora siedleckiego oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pana Marka Paczuskiego, Dyrektora Oddziału ZUS w Siedlcach, pana Artura Sawickiego dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego w Siedlcach, pana Stanisława Przesmyckiego prezesa firmy Zeltech, pana nadleśniczego Jerzego Osiaka z Nadleśnictwa Siedlce, pana Mariana Borkowskiego właściciela firmy FOLDRUK. Powitała także przedstawicieli służby zdrowia pana Marcina Kulickiego prezesa zarządu Szpitala Wojewódzkiego, pana Mirosława Leśkowicza Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, panią Hannę Sposób Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, dr n. med. Piotra Kołodzieja, oraz przedstawicieli placówek i instytucji oświatowych, kulturalnych i społecznych oraz dyrektorów szkół: pana Adama Skupa, Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, pana Michała Hołownię, Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, panią Agnieszkę Borkowską dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, panią Jolantę Duk Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, pana Przemysława Anusiewicza, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, panią Annę Hołownię Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, pana Mirosława Bieńka Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, panią Annę Gugałę kierownika  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Czesława Jareckiego Sikorskiego Wiceprezesa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oddział w Siedlcach, panią Jadwigę Madziar Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach i pana Eugeniusza Kasjanowicza zastępcę dyrektora, panią dr Marzenę Kowalczuk dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz wielu wiernych przyjaciół naszej Uczelni.

Specjalne słowa powitania JM Rektor skierowała do przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół  UPH - przewodniczącego Stanisława Cieniucha, prezesa firmy Ages oraz obecnych na uroczystości członków Stowarzyszenia.

Nie byłoby jednak Święta, ani samego Uniwersytetu bez najważniejszych gości uroczystości studentów i absolwentów Uczelni, w tym także członków Klubu Absolwenta. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Uniwersytetu Otwartego i Uniwersytetu Dziecięcego, działających przy naszej Uczelni.  Towarzyszyli nam również przedstawiciele mediów.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy!

FotogaleriaFoto: Adam Bobryk