logo MRiRW maleUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uzyskał finansowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

Przedmiotem projektu jest analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych na przykładzie maksymalnie: 500 sztuk kaczek pekin krajowy (P-11),  700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-22), 750 sztuk kaczek pekin krajowy (P-44) i 700 sztuk kaczek pekin krajowy (P-55).

Łączna dotacja w 2018 r. wynosi 775 000 zł.

Badania prowadzi zespół badawczy Wydziału Przyrodniczego po kierunkiem dr hab. Barbary Biesiady-Drzazgi.

Głównym celem prac badawczych jest indywidualne szacowanie w wychowie poziomu użytkowości cech mięsnych osobników płci męskiej i żeńskiej rodów kaczek oraz cech reprodukcyjnych umożliwiające analizę zróżnicowania obu populacji kaczek pod względem cech użytkowych i reprodukcyjnych.

Projekt przyczyni się również do popularyzacji informacji o badanych rodach kaczek poprzez publikację dostępną dla wszystkich podmiotów zainteresowanych ich chowem.