konferencja wojna bezpieczenstwo 01
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, w dniach 24-25 maja, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wojna i bezpieczeństwo militarne – wojna i migracje”. Otwarta została ona uroczyście przez prorektora UPH prof. dr hab. Mirosława Minkinę. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu badaczy z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych. Jej głównym celem było przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym wojny i procesów migracyjnych w ujęciu dyscyplin naukowych: filozofii, socjologii, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, historii, nauk o zarządzaniu, prawa, kulturoznawstwa oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu nad zjawiskiem wojny i procesów migracyjnych w XXI wieku.

   Jak powiedział prof. dr hab. Mariusz Kubiak - pomimo negatywnych doświadczeń XX wieku, stosunki międzynarodowe, w wielu przypadkach, regulowane były, i nadal są, metodami konfliktów zbrojnych. Nie oznacza to, że świat po zimnej wojnie znajduje się w permanentnym konflikcie zbrojnym, a tylko to, że wola polityczna niektórych podmiotów prawnych i nieprawnych doprowadza do destrukcji życia politycznego i społecznego i ciągłego epatowania zagrożeń militarnych, a co się z tym nierozerwalnie wiąże, odrodzenie na niespotykaną dotąd skalę ruchów migracyjnych. Współcześnie migracje międzynarodowe stanowią istotny element formującego się ładu międzynarodowego oraz ważny czynnik wpływający na politykę wewnętrzną i zewnętrzną wielu państw. Uznaje się je za fundamentalną wartość, kształtującą nową rzeczywistość społeczną świata. Jako zjawisko o wymiarze globalnym, migracje oddziałują obecnie niemal na wszystkie państwa, czyniąc je organizacjami wysyłającymi, przyjmującymi lub tranzytowymi dla jednostek uwikłanych w przepływy migracyjne.

   W skład Rady Naukowej Konferencji wchodzili: prof. dr hab. Ryszard Wróblewski – przewodniczący, dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH – zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, prof. dr hab. Andrzej Glen, prof. dr hab. Romuald Kalinowski, prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, prof. dr hab. Andrzej Misiuk, prof. dr hab. Ryszard Rosa, dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH, dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. UPH, dr hab. Andrzej Czupryński, prof. UPH, nadkom. dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol, dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH, dr hab. Agnieszka Filipek, prof. UPH, dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. UPH, dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. UPH, dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz, dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK, dr. hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH, insp. dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol, płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL, dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPiI APEIRON, dr hab. Jan Rajchel, prof. UPH, dr hab. Sławomir Sobczak, prof. UPH, dr hab. Stanisław Topolewski, prof. UPH, mł. insp. dr hab. Agata Tyburska, prof. WSPol, dr hab. Henryk Wyrębek, prof. UPH, dr hab. Jacek Zieliński, prof. UPH, płk. dr hab. Tadeusz Zieliński, prof. ASzWoj, dr hab. Sławomir Zalewski, prof. UP Kraków, dr Wojciech Czajkowski, insp. dr Marek Fałdowski, dr Krzysztof Łojek, podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk.

Fotogaleria