tytulowe

Poznaliśmy wyniki Rankingu Uczelni Wyższych 2018 przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Nasz Uniwersytet zanotował awans w porównaniu do ubiegłego roku i zajmuje 46 miejsce. W latach 2014-2016 zajmowaliśmy 61 miejsce, a w zeszłorocznym rankingu 51.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Ranking posiada międzynarodowy certyfikat jakości.

W pierwszej 50-stce plasujemy się w kategorii efektywność naukowa – na 22 miejscu, w tym w podkategorii publikacje naukowe na 41 miejscu. W kategorii innowacyjność na 43 miejscu, w tym wysoko, bo na 21 miejscu,  plasujemy się w zakresie patentów i praw ochronnych - ustępując miejsca jedynie politechnikom czy uczelniom technicznym i technologicznym. W kategorii efektywność naukowa w zakresie efektywności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania i rozwój znajdujemy się na miejscu, a w zakresie cytowań na 16.

Pełne zestawienia opublikowane zostały na stronie Fundacji Perspektywy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rankingu.