tytulowe
W dniu 26 czerwca 2018 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo danych firmowych w rzeczywistości RODO, zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przy współpracy z przedsiębiorstwem SEDKOMP Spółka Jawna Sawicki, Sikora. Patronat honorowy nad konferencją objęła JM prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

W swym założeniu stanowiła ona forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki wdrażania RODO wśród organizacji regionu siedleckiego. Konferencja skupiała się na trzech istotnych obszarach związanych z ochroną danych osobowych: 
  • dokumentacji i procedur odpowiadających na wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • czynniku ludzkim – znaczeniu świadomości pracowników w zapewnianiu ochrony danych osobowych w organizacji,
  • technologiach – narzędziach i środkach teleinformatycznych wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przechowywanych w formie cyfrowej.
Zaproszenie na konferencję przyjęła Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pani dr Edyta Bielak–Jomaa, która wyjaśniła ideę zmian w ochronie danych osobowych wynikających z obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Swoje wystąpienia miały również następujące osoby:
  • Piotr Drobek, Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zaprezentował Zasady przetwarzania danych oraz obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego w świetle obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych,
  • Dr Beata Domańska Szaruga z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH, omawiając metody analizy ryzyka mające zastosowanie w ochronie danych osobowych,
  • Dr inż. Tomasz Stefaniuk z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH, referując kwestie świadomości pracowników w procesie zapewniania ochrony danych osobowych,
  • Monika Puszkarska, Radca prawny Comarch S.A. przedstawiając odzwierciedlenie wymagań RODO w funkcjonalności systemów do zarządzania przedsiębiorstwem – Comarch ERP,
  • Mikołaj Sikorski, PM firmy DAGMA, prezentując możliwości systemu DLP do ochrony przed wyciekiem danych – Safetica.
  • Ireneusz Sikora, Współwłaściciel SEDKOMP wraz z współpracownikami objaśniając wybrane techniki zabezpieczeń w świetle RODO.

Istotność poruszanych kwestii oraz otwarty charakter konferencji zgromadziły licznie przedstawicieli administracji centralnej, samorządowej służb publicznych oraz biznesu regionu siedleckiego.

Fotogaleria