konferencja uczenie cale zycie 01
W dniach 11-13 czerwca 2018 roku w Domu Pracy Twórczej w Chlewiskach odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Uczenie się przez całe życie – teraźniejszość i przyszłość” – zadanie finansowane w ramach umowy 893/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Konferencję zorganizował zespół Instytutu Edukacji na Wydziale Humanistycznym, pod przewodnictwem prof. dr hab. Anny Klim-Klimaszewskiej.

Konferencję pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Tamary Zacharuk oraz Prorektora ds. nauki, sztuki, sportu i akredytacji Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie, prof. dr Milana Portika, uroczyście otworzył prorektor ds. nauki UPH, prof. dr hab. Mirosław Minkina.

W konferencji udział wzięło 161 osób, w tym 70 osób z 23 ośrodków naukowych z Polski i 91 osób z 38 ośrodków zagranicznych, w tym: z Brazyli, Republiki Południowej Afryki, Turcji,  Anglii, z Węgier, Litwy, Słowacji, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy i Rosji.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się obrady plenarne, podczas których uczestnicy wysłuchali 24 wykładów. Wszystkie wystąpienia tłumaczone były przez tłumaczy symultanicznych.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję wyjazdu do Ziołowego Zakątka w Korycinach. Po południu odbyły się dyskusje w sekcjach. Przebiegały one w czterech obszarach tematycznych: Sekcja I. Teraźniejszość i perspektywy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Sekcja II. Aktualne i przyszłe wyzwania w edukacji szkolnej, Sekcja III. Teraźniejszość i perspektywy w kształceniu dorosłych, Sekcja IV. Uczenie się przez całe życie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dyskusje w sekcjach kontynuowane były trzeciego dnia konferencji. Efektem zgłoszonych na konferencję referatów są 3 publikacje: „Teraźniejszość i perspektywy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” - monografia wieloautorska pod redakcją naukową Anny Klim-Klimaszewskiej, Sabiny Wieruszewskiej-Duraj i Aldony Grądzkiej-Tys; „Aktualne i przyszłe wyzwania w edukacji szkolnej” - monografia wieloautorska pod redakcją naukową Elżbiety Jaszczyszyn, Jolanty Szady-Borzyszkowskiej i Marianny Styczyńskiej oraz „Indywidualistyczny i wspólnotowy obraz kształcenia dorosłych w świecie. Teraźniejszość i perspektywy” - monografia wieloautorska pod redakcją naukową Leszka Plocha, Małgorzaty Myszki, Anety Niewęgłowskiej i Małgorzaty Wiśniewskiej. Wydawcą książek jest Siedleckie Towarzystwo Naukowe – partner Konferencji.

Fotogaleria