ulotka inzynieria procesow technologicznych
Inżynieria procesów technologicznych to 3,5 letnie studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Ścisłych, inżynierskie o profilu praktycznym, dualne – czyli połączenie nauki z pracą. Wszyscy studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2018/2019 będą uczestnikami projektu NCBiR „Inżynier z praktyką potrzebny od zaraz!” i będą mieli zagwarantowane stypendium stażowe przez całe studia.

Absolwenci będą legitymować się 9-miesięcznymi praktykami/stażami. Inżynieria procesów technologicznych to studia interdyscyplinarne łączące wiedzę z informatyki, budownictwa, inżynierii materiałowej oraz inżynierii produkcji, co pozwoli w przyszłości absolwentom na sprawne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy, podyktowanych rozwojem nowych technologii.  Program i plan tych studiów był tworzony we współpracy z największymi pracodawcami w Siedlcach, gdzie studenci będą mogli odbywać staże. Pracownicy tych zakładów poprowadzą cześć zajęć praktycznych.


W ramach projektu będą realizowane bezpłatne certyfikowane kursy:

  • kurs programu CATIA,
  • kurs kosztorysowania,
  • kurs AutoCAD - poziom zaawansowany (poziom podstawowy realizowany w ramach studiów),
  • kurs języka angielskiego technicznego,
  • kurs modelowania i analizy procesów biznesowych.

Oferta edukacyjna na studiach I stopnia obejmuje dwie specjalności:

  • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
  • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami.

Rekrutacja na kierunek Inżynieria procesów technologicznych już trwa - rejestracja na studia w systemie IRK.