stypendia pielegniarstwo 01
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zawarł umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu „Program rozwojowy dla kierunku pielęgniarstwo UPH w Siedlcach”. Wartość projektu wynosi 5 115 668,74 zł. Środki te przeznaczone są dla studentów oraz absolwentów pielęgniarstwa. Mają na celu wspieranie ich rozwoju i zatrudnienia. Stypendia – 800 zł miesięcznie – mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie – absolwenci wchodzący do zawodu przez 2 lata po zakończeniu kształcenia. UPH jest jedną z czterech uczelni w województwie mazowieckim, które uzyskały w tym roku finansowanie na ten cel. Umowę na realizację tego projektu podpisała JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk i Wiceminister Zdrowia Sławomir Gadomski.

Kwota przekazana przez Ministerstwo Zdrowia dla UPH jest największym dofinansowaniem z tego źródła na realizację projektów w naszym regionie. Łącznie, aktualnie, Ministerstwo wsparło różne instytucje na tym terenie, w ramach dwóch projektów, funduszami o wysokości 7,9 mln złotych. Aż 65% tych środków zostało przeznaczonych na wsparcie studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

O wydarzeniu napisali również:

Fotogaleria