sem 07 11 0
Dnia 7 listopada br. Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy filia w Siedlcach zorganizowano seminarium dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej również przy wsparciu finansowym ze środków unijnych pt. „Studencie i Ty możesz zostać pracodawcą!

Celem wydarzenia było zwiększenie poziomu wiedzy gospodarczej i kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Seminarium realizowane przy współpracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy filia w Siedlcach ma również na celu dążenie do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie aktywności gospodarczej wśród studentów naszej Uczelni.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach dzieląc się doświadczeniem praktyków odnoszących sukcesy w kierowaniu zaawansowanymi projektami unijnymi daje ogromną szansę i rozwija możliwości początkujących przedsiębiorców.

W ramach seminarium odbyły się warsztaty, które poprowadzili ze studentami pedagogiki Paweł Trojanowski kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach  oraz Paweł Lewczuk doradca zawodowy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach na tematy:

- rozpoczęcia działalności gospodarczej – procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa, w tym informacja o zmianie w przepisach prawnych z 2018 roku

- źródeł finansowania – kredyty, pożyczki, dotacje unijne, dofinansowanie na start i rozwój działalności gospodarczej

- dotacji unijnych – na czym polegają, jakie dają szanse i możliwości

- promocji dobrych praktyk z zrealizowanych w latach 2008-2014 projektów z cyklu „Czas na biznes”