wampiriada 01
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się "Wampiriada" czyli studencka ogólnopolska studencka akcja honorowego krwiodawstwa. Jej organizatorem było Niezależne Zrzeszenie Studentów. Krwiobus czekał na wszystkich chętnych przy Wydziale Humanistycznym UPH. Aktualna akcja odbywała się pod hasłem „Pokaż serce, oddaj krew”. Jak zapewniają organizatorzy zainteresowanie znacznie przerosło oczekiwania.

Fotogaleria